- Laktózérzékenység, laktózintolerancia, tejcukor érzékenység, tejallergia - https://laktozerzekeny.hu -

Jár-e emelt összegű családi pótlék laktózérzékenység esetén?

utána jártunk [1]

Megkérdeztük.

Korábban már több cikkben és olvasói kérdésben is érintettük az emelt összegű családi pótlék [2] kérdéskörét. Decemberben kaptuk meg az Egészségügyért Felelős Államtitkárság válaszát megkeresésünkre:

Az alábbi kérdéseket címeztük Balog Zoltán miniszter úrnak:

Márciusban Dr. Székely László tett állásfoglalást a AJB-6514/2013. számú ügyben, amelyben felkérte az Emberi Erőforrások minisztériumát a laktózérzékenyeket érintő jelenlegi családi pótlék szabályozás módosítására.

Kérem szíveskedjen tájékoztatni hogy:

 • Mikortól vehető igénybe a laktózérzékeny gyermekek után az emelt összegű családi pótlék?
 • Milyen teendői vannak a szülőknek, ha ezt szeretnék igénybe venni?
 • Milyen igazolásokat és kitől kell beszerezni hozzá?
 • Lesz-e lehetőség visszamenőleges igénylésre arra az időszakra, amikor nem lehetett igénybe venni?
 • Amennyiben lesz visszamenőleges hatály az milyen időszakra és milyen feltételekkel igényelhető?

A minisztérium válasza az laktózérzékenyek emelt összegű családi pótlékkal kapcsolatos kérdésre:

A laktázhiány kérdésében teljes szakmai konzultáció történt a szakmai szervezetekkel, melyben az Egészségügyi Szakmai Kollégium szakértői mellett a magyar gyermek-gasztroenterológusok is állást foglaltak. Így született az új szabályzás, melyből a populáció jelentős részét érintő, elsősorban felnőttkorban manifesztálódó laktázhiány − a szakmai szervezetek megalapozott állásfoglalása alapján − nem sorolható a súlyos, magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek közé.

Szakértőink szerint a megfelelő étrend és az enzimpótlás alkalmazása mellett, teljes értékű élet biztosítható mind a felnőtt, mind a gyermek páciensek esetében, és a probléma kezelését szolgáló, vényre felírható készítmények egészségbiztosítási támogatással kaphatóak.

Az Alapvető Jogok Biztosától érkezett megkeresés kapcsán megtartott szakmai egyeztetésen a szakértők továbbra is egyhangúan fenntartották, hogy a laktóz intolerancia nem tartozik azok közé a betegségek közé, melyek esetében indokolt lenne a magasabb összegű családi pótlék folyósítása tekintettel a fent említett terápiás eszközökre. Az újszülött, illetve csecsemők táplálása esetén rendelkezésre állnak a laktózmentes tápszer készítmények, melyek kedvezményesen, emelt (Eü90%) támogatással írhatóak fel egészen 6 éves korig. Anyatejes táplálás esetén is van megoldás a laktáz enzim pótlására a laktáz cseppek alkalmazásával. A laktáz tartalmú gyógyszerek (rágótabletta, cseppek) életkortól függetlenül normatív támogatással felírható készítmények.

Szakértőink rámutattak arra a tényre is, hogy a megfelelő információk átadása, az ismeretek hiányának csökkentése is nagy segítséget jelenthet. Ennek érdekében széles körű tájékoztatást látunk szükségesnek, mind a (laktáz) enzimpótlás lehetőségeiről [3], mind az egyéb szociális kedvezményekkel kapcsolatos információkról. A fentiekről tájékoztatást adtunk Dr. Székely László alapvető jogok biztosa úrnak is, aki a tájékoztatásunkat elfogadta.

A magasabb összegű családi pótlékra már nem jogosult családok ellátását, megélhetéshez szükséges jövedelmük biztosítását, illetve kiegészítését több olyan szociális, illetve alanyi jogon járó ellátás szolgálja, amely a magasabb összegű családi pótlék mellett járó kedvezményekkel azonos, vagy hasonló jogosultságokat biztosít.

Az alábbi kedvezményekre hívta fel a figyelmet a Romász Andrea az Emberi Erőforrások Minisztériumának munkatársa:

A közgyógyellátás normatív vagy méltányossági jogcímen állapítható meg a rászoruló családok számára.

 • Normatív alapon jogosult közgyógyellátásra az a személy, akinek a rendszeres gyógyító ellátásra fordított költségei meghaladják az öregségi nyugdíjminimum 10%-át (2.850 Ft), és az egy főre jutó jövedelem a családban nem éri el az öregségi nyugdíjminimum összegét (28.500 Ft), egyedül élő személy esetében annak 150%-át (42.750 Ft).
 • Méltányossági alapon jogosult közgyógyellátásra az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő személy.

A normatív, illetve méltányossági közgyógyellátás a magasabb összegű családi pótlékhoz kapcsolódó alanyi közgyógyellátással azonos jogosultságokat biztosít.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt olyan gyermek kaphatja, akinek gondozó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130% (37.050 Ft), speciális esetekben 140%-át (39.900 Ft).

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek jogosult:

 • ingyenes tankönyvre

továbbá

 • ingyenes étkezésre bölcsődében, óvodában és az 1-8. évfolyamon a nappali rendszerű oktatásban, valamint az étkezés intézményi térítési díja tekintetében 50 %-os kedvezményre a magasabb évfolyamokon.

A gyermekétkeztetésben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek magasabb kedvezményre jogosultak, mint a magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermekek, hiszen utóbbiak 50 %-os kedvezményben részesülnek.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek jogosult továbbá

 • ún. „gyermekvédelmi” Erzsébet-utalványra(évi két alkalommal, alkalmanként 5.800 Ft/fő értékben),

valamint

 • egyéb kedvezményekre is (pl. kollégiumi-díj támogatás).

Emellett vannak olyan, szociális rászorultságtól nem függő, alanyi jogon járó (univerzális) támogatások, amelyek nem függnek össze a magasabb összegű családi pótlékkal, így pl.

 • a három vagy többgyermekes családok szociális rászorultságtól függetlenül jogosultak ingyenes tankönyvre,

továbbá

 • a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja tekintetében 50 %-os kedvezményre.
 • A gyermek életkorától és a tanulói jogviszony típusától függő mértékben utazási kedvezmény is biztosított a családok számára.

Tehát sajnos emelt összegű családi pótlék ugyan nem jár a tejcukorérzékeny gyermekek után, de számos egyéb kedvezményre hívta fel a figyelmet a minisztérium, amelyet talán sokan nem ismertek eddig.